7. nadzemné podlažie sekcie B obsahuje 2 bytové jednotky s veľkorysou terasou.