3. nadzemné podlažie sekcie B obsahuje 5 bytových jednotiek .