1. nadzemné podlažie sekcie B obsahuje 4 bytové jednotky.