7. nadzemné podlažie sekcie A obsahuje 2 byty s veľkorysou terasou.