6. nadzemné podlažie sekcie A obsahuje 5 bytových jednotiek .