1. nadzemné podlažie sekcie A obsahuje 4 bytové jednotky.