NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV

LOMNICKÁ ULICA, NITRA – CHRENOVÁ

SO 02 – BYTOVÝ DOM SEKCIA A

SO 03 – BYTOVÝ DOM SEKCIA B

Navrhovaná stavba Novostavba bytových domov, Lomnická ulica, Nitra – Chrenová bude realizovaná za účelom výstavby a následného odpredaja bytov a garážových parkovacích miest do osobného vlastníctva.

Architektonicko dispozičné riešenie vychádza z urbanistického riešenia určeného obmedzujúcimi podmienkami. Bytové domy sú riešené ako radová zástavba zložená z dvoch chodbových sekcií. Sekcie majú šesť nadzemných podlaží a siedme nadzemné podlažie ustupujúce s plochou menej ako 50% podlažia pod ním. Na 1. – 7. NP sú umiestnené 1, 2, 3-izbové byty. 1.podzemné podlažie je polovične zapustené a obsahuje veľkopriestorové garáže pre 38 áut a priestor pre kotolňu.

Architektúra bytových domov je jednoduchá, tvoria ju vlastne dve hmoty umiestnené na spoločnej podnoži. Jednoduchosť je oživená iba nepravidelne rozmiestnenými loggiami a balkónmi. Plasticita je umocnená rizalitmi v štítových stenách. Schodiská sú prístupné z ulice aj z dvora. Vstup z dvora je bezbariérový.

Celý objekt je riešený ako priečny nosný systém s rozponom 7500 mm, resp. 5000 mm. Základnou bytovou jednotkou je byt riešený v konštrukčnom module 7500 mm s hĺbkou 7000 mm.

Miestnosti na kočíky a bicykle sú umiestnené na 1.NP pri schodisku a vstupe. Miestnosti upratovačiek sú umiestnené taktiež na 1.NP.

Bytové domy sú riešené v priečnom nosnom systéme s nosnými železobetónovými stenami hrúbky 200 mm v module 7500 mm, resp. 5000 mm. Otvory pre dvere v železobetónových stenách sú navrhnuté o 100mm širšie ako je svetlá šírka dverí a o 50mm vyššie ako je svetlá výška dverí. Výška otvoru je teda 2020mm nad hotovou podlahou. Pozdĺžne je objekt stužený schodiskovými železobetónovými stenami. Obvodové steny, ktoré sú tvorené hlavne parapetnými murivami, sú železobetónové so zateplením kontaktným zatepľovacím systémom BAUMIT. Balkóny resp. loggie budú železobetónové s prerušeným tepelným mostom, resp. celé zateplené.

Steny výťahovej šachty a tiež monolitické stužujúce vnútorné steny sú navrhnuté v rovnakom konštrukčnom systéme. Ako nosný prvok je vo všetkých častiach uvažované s monolitickým liatym armovaným železobetónom.

Všetky stropy objektu sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky jednotnej hrúbky 210 mm a rozponov 7500 mm, resp. 5000 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2900 mm.

V každej sekcii je navrhnuté jedno centrálne komunikačné jadro s výťahom a dvojramenným schodiskom v obvodovom module. Prístup do podlažia garážových státí sa uvažuje rampami priamo z okolitého upraveného chodníka samostatnými vstupmi. Hlavné schody v module zavetrovacích stien sú monolitické doskové, pričom zalomená doska je okrem položenia na skrytý preklad v stropnej doske aj votknutá do stužujúcej steny. Cez toto rameno je zabezpečené prepojenie stropnej dosky so zvislým stužujúcim prvkom. Schodiskové ramená aj stupne sú monolitické. Stupne sú bez výstuže a sú liate spolu so schodiskovou doskou. Výťahová šachta je tak isto uvažovaná ako tuhý priestorový prvok pevne spojený so stropmi.