NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV

LOMNICKÁ ULICA, NITRA – CHRENOVÁ

SO 02 – BYTOVÝ DOM SEKCIA A

SO 03 – BYTOVÝ DOM SEKCIA B

Novú výstavbu bytového komplexu pre vás realizujeme na Lomnickej ulici v časti Chrenová 1. Jedná sa o dva bytové domy, ktoré sú vzájomne prepojené v polozapustenej garážovej časti 1.podzemného podlažia.

Veľmi známe sídlisko Chrenová je tak povediac „zelenou oázou“ širšieho centra a aj tým spadá medzi najkvalitnejšie  obytné zóny mesta Nitry. Kvalita obytnej časti Chrenová 1 sa potvrdzuje aj tým, že je zapísaná do urbanisticko-architektonickej knihy UNESCO.

Bývajte v tichom prostredí mesta, obklopení zeleňou a iba na skok do centra. Dosiahnete tak správnu vyváženosť rušného a pokojného života v meste.

Pešia dostupnosť parku, športovísk, nákupných centier, škôl, škôlok, oddychovýh centier zaručuje plnú občiansku vybavenosť. Taktiež rýchla dostupnosť dialničného obchvatu mesta.

V našej ponuke bytov nájdete 1-izbové, 2-izbové a 3-izbové byty s variabilitou dispozičného riešenia. Každý byt disponuje priestranným balkónom. Súčasťou projektu sú podzemné, polozapustené garáže a vonkajšie parkovanie na úrovni terénu.

Nadčasový dizajn dvoch obytných sekcií spĺňa prísne požiadavky energetickej náročnosti z hľadiska pasívnych konštrukcií. Stavba ako celok je energeticky zatriedená podľa požiadaviek najnovších noriem do triedy A.

Konštrukcia stavby je zameraná na nízke prevádzkové náklady. Na fasáde stavby sú použité bezúdržbové materiály a síce: práškové spekané farby s extrémnou životnosťou, silikátová omietka, čím docielime  minimálne nároky na údržbu.

Konštrukčné riešenie stavby

Zakladanie

Stavba je založená na železobetónových pilótach dĺžky 11 m votknutých do únosného podložia, ktoré podopierajú železobetónový základový rošt.

Zvislé a vodorovné konštrukcie

Celostenový monolitický železobetónový systém s kontaktným zateplením BAUMIT na báze minerálnej vlny. Vnútorné nenosné priečky sú keramické POROTHERM.

Väčšina podlahových konštrukcií je riešená ako plávajúce podlahy. Ako zvukovoizolačný a tepelnoizolačný materiál sú použité v podlahách dosky Nobasil PTS.

Zámočnícke výrobky

Na fasáde sú použité oceľové zámočnícke výrobky povrchovo upravené spekanými práškovými farbami KOMAXIT. Výplňové plochy sú realizované z kompaktných HPL laminátových dosiek AVG.

Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú realizované z poplastovaného plechu SIKA.

Stavebná fyzika

Všetky priestory v novonavrhovanej stavbe boli posúdené z hľadiska svetlotechniky a oslnenia. Na základe samostatného posúdenia je konštatované, že vyhovujú. Svetlotechnický posudok vypracoval Ing. Rakovský, CSc., 11.2015.

Špeciálne požiadavky na konštrukcie

Zabránenie šírenia hluku od technologických zariadení. Všetky druhy technologických zariadení ako sú kotle, čerpadlá, motory výťahov, stroje VZT musia byť uložené na základoch, ktoré sú po celej ploche odpružené gumovými vložkami od hlavnej nosnej konštrukcie stropov.

Z hľadiska odhlučnenia hluku výťahových strojov bude výťahová šachta zo strany susediacej s obytnými miestnosťami odizolovaná izoláciou NOBASIL.

Všetky konštrukcie stropov, deliacich stien bytov, obvodového plášťa, výťahových šácht a všetky potenciálne zdroje hluku boli posúdené v Akustickej štúdii, ktorú spracoval prof. Ing. J. Zajac, DrSc., 10.2015. Podľa tejto štúdie všetky navrhnuté konštrukcie vyhovujú platným vyhláškam a normám.

Ochrana proti radónu z podložia

Vzhľadom na to, že na celom území Slovenska je zvýšené radónové riziko, stavba má riešenú dvojstupňovú ochranu proti radiačným účinkom radónu.

  1. stupeň: – hydroizolácia ako bariéra proti prenikaniu radónu z podložia.
  2. stupeň: – priečne prevetrávaný suterén pre rozptyl pôdneho vzduchu s aktivitami radónu.

Vykurovanie a teplá úžitková voda

Vykurovanie a teplá úžitková voda sa pripravuje centrálnej v kotolni pomocou bloku piatich vysokoúčinných kondenzačných kotlov BUDERUS a v zásobníkových ohrievačoch teplej vody o objeme 1000 a 400l. Kotolňa je umiestnená na 1. podzemnom podlaží. Teplá voda je vedená súbežne so studenou pitnou vodou. Každý byt má vlastný podružný vodomer na meranie spotreby teplej vody.

Teplá voda v najvzdialenejších miestach je zabezpečená cirkulačným čerpadlom a cirkulačným potrubím.

Radiátory v bytoch sú oceľové doskové v kúpeľniach rebríkové opatrené termostatickými hlavicami.

Výťahy

V každom dome je osadený výťah KONE s kapacitou max 8 osôb.

Elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia je realizovaná medenými vodičmi s 3-fázovým prívodom do každého bytu pre možnosť pripojenia keramickej varnej dosky.

Zdravotechnická inštalácia

Pre studenú pitnú vodu a TÚV v objekte sú navrhnuté viacvrstvové plastové potrubia z PPR, PN 20. Navrhnuté potrubie je v prevedení s vnútornou vrstvou zo sklenených vlákien a vyznačuje sa malou tepelnou rozťažnosťou. Kanalizačné potrubia sú navrhnuté umelohmotné zo systému HT mat. PP.

Oznamovacie zariadenia a vnútorné slaboprúdové rozvody

pozostávajú zo zariadení a rozvodov pre :

  1. a) zvonková signalizácia a domáce dorozumievacie zariadenie
  2. b) optická multimediálna sieť /telefón, internet, televízia/

Meranie energií

Každý byt má meranie všetkých energií samostatnými meračmi.